GYAKORISÁG függvény

A gyakoriság gyakori. Módusz – Wikipédia

a gyakoriság gyakori

A gyakorisági eloszlás adott értékhalmazból és adott számú osztálynál intervallumnál az egyes intervallumokban előforduló értékek számát méri. Azon adatokat tartalmazó tömb vagy azon adatokra való hivatkozás, amelyek gyakoriságát meg kell határozni.

a gyakoriság gyakori

Azon intervallumokat tartalmazó tömb vagy azon intervallumokra való hivatkozás, amelyekbe az adattömbbeli értékeket csoportosítani kell.

Megjegyzések Megjegyzés: Ha a Microsoft aktuális verzióját használja, akkor egyszerűen beírhatja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd az ENTER billentyűt lenyomva megerősítheti a képlet dinamikus tömbképlet voltát.

IDIÓTA GYAKORI KÉRDÉSEK #10

Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a kapcsos zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

a gyakoriság gyakori

A visszaadott tömbben ez a gyakoriság gyakori további elem a legfelső intervallum fölötti értékek számát adja meg. A negyedik cella az adattömb azon értékeinek számát fogja tartalmazni, amelyek nagyobbak a harmadik intervallumértéknél.

a gyakoriság gyakori

Példa További segítségre van szüksége? Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtőlaz Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

a gyakoriság gyakori