Az általunk forgalmazott kommunikációs rendszer a világ egyik vezet telekommunikációs vállalatának a Tadiran Telecom Business Systems Ltd.-nek a terméke, melyet több mint 200 disztribútoron és 40 helyi képviseleten keresztül a világ szinte összes országában értékesítenek. Az országonkénti felhasználók között megtalálhatóak a legjelentsebb telekommunikációs szolgáltatók, kiemelt állami intézmények, honvédségi megrendelk, az üzleti szférán belül valamennyi szegmens prominens képviseli. Napjainkra több mint 30.000 felhasználónál közel 2,5 millió aktív port került installálásra.

A Coral FlexiCom márkanév alatt forgalmazott telefon-alközpont az egyik legfejlettebb kapcsoló-berendezés a világon, amely tökéletes hang- és adatátvitelt, teljes ISDN támogatást, teljesen integrált vezetékes és vezeték nélküli digitális telefonokat, szabványos hálózatba szervezhetséget és barátságos felhasználói felületet nyújt. Az alközpont valamennyi szolgáltatása mérettl és típustól függetlenül igénybe vehet. Ezen digitális alközpont távkezelt, tárolt programvezérlés, blokkolás mentes, PCM technikán alapuló, 6000 portig modulárisan bvíthet.

A Coral Flexicom egyszeren használható, nagy tudású kommunikációs lehetségeket biztosít a felhasználóknak, egyben az EURO ISDN, a QSIG és az R2MFC jelzésrendszer használatával bármely típusú alközponttal együttmködve önálló hálózatba szervezhet.

A Coral telefonalközpont a legmodernebb technológián alapul úgy mikroelektronikai, mint kapcsolástechnikai szempontból. Ennek bizonyítéka az, hogy ismereteink szerint a nemzetközi piacon nem található olyan alközpont, mely mennyiségileg és minségileg magasabb szolgáltatási szintet forgalmazna.

A hardware moduláris, szekrényes kiépítés, a szoftver strukturált felépítés annak érdekében, hogy a technikai fejldés során felmerül igényeket flexibilisen követni tudja. Ez egyben azt is jelenti, hogy régebbi telepítés Coral alközpontokban lehetséges a legújabb hardware elemek alkalmazása is. Modularitása nemcsak mszakilag adott, hanem a felhasználói oldal költségkímél szempontjainak figyelembe vételével is, ugyanis a bvítés során esetlegesen feleslegessé váló eszközöket (szekrény, analóg kártya stb.) visszavásároljuk, szoftver oldalról pedig csak az új és a régi portszám kapacitás - különbözeti értékét kell megfizetni az adott verzión belül.

A globális ipari szabványok szerint kialakított Coral telefonalközpont ketts buszos felépítéssel bír, univerzális kártyahelyeket alkalmaz a nagysrség konfigurációk érdekében és közös hardver, és szoftver elemek biztosítják a zökkenmentes növekedést. A Coral telefonalközpont modellek közös vezérlés- és áramellátás duplikálást ajánlanak a tökéletes megbízhatóság érdekében kritikus körülmények között is.

A Coral telefonalközpont teljes szolgáltatás rendszer, nagyon megbízható, nyílt rendszer olyan felhasználóknak tervezve, akik alapveten megbízható kommunikációt és szükség szerint telepíthet fejlett szolgáltatásokat igényelnek.

A korlátozott szolgáltatás-készlettel és növekedési lehetséggel rendelkez rendszerektl eltéren a Coral telefonalközpont minden szolgáltatást biztosít, amelyre a mai üzleti környezetben szükség van. A Coral telefonalközpont ezen felül erteljes hálózati vonásokkal rendelkezik mind a teljes sávszélesség digitális kapcsolást, mind az integrált IP-t illeten azért, hogy a helyi és a nyilvános hálózatok konvergáló szolgáltatásainak elnyeit ki lehessen használni. A Coral Q-Net-el, a QSIG alapú nemzetközi jelzésrendszerrel, a Coral telefonalközpont standardot teremt a fejlett, intelligens hálózat-szervezésre.

Mivel fejlett call-center vonásokat, nyílt rendszer CTI támogatást, multimédia üzenetkezelést és integrált hangpostát ajánl, a Coral telefonalközpont a versenyképes árú totális megoldás. A magas igények kielégítése érdekében a Coral FlexCT? megfelel a bonyolult CT alkalmazásoknak, élenjáró termelékenységi eszközöket és hívás-menedzsmentet biztosít.

A rendszer megfelel a HIF elírásainak, a CCITT és ETSI ajánlásainak, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik. A kapcsoló berendezés megfelel az ITU-T szabványnak A Tadiran Telecom Ltd. rendelkezik az ISO 9001 minsítéssel, melyet a gyártás minden részfolyamatában jelen lév TQM szavatol.

A Coral telefon-alközponti rendszer nem tartalmaz korlátozást

  • a digitális és analóg mellékek arányára és ezek számára vonatkozóan,
  • a fvonalak számára és az ISDN/analóg fvonalak arányára sem, a fnök-titkári rendszerek számában, mert ez a csoportszám az adott kiépítésben max. 1024 csoport lehet,
  • a fnök-titkári csoportok tagjainak számában, mert azok szabadon képezhetk.

A Coral minden fvonalra alapszolgáltatásban lehetvé teszi a betárcsázást (DISA). A mellékek közvetlen elérését analóg fvonalakról hangbemondó egység segítheti (Easy Call automatakezel)

A munkahelyek hatékonyságát az alközpont komfortos szolgáltatásokkal támogatja, a rendszerkészülékek menüvezéreltek. Ezen túlmenen nemcsak a digitális rendszerkészülékek menüvezéreltek, hanem a Coral-hoz csatlakozó összes analóg készülék is. Az analóg készülékekrl is igénybe vehet az alközpont szolgáltatásának 95%-a.

Mivel az alközpont hadiipari fejlesztés polgári felhasználásra adaptált változata, biztonságtechnikai megoldásai garantálják az igen magas színvonalú megbízhatóságot. A vezérl szoftver mellett mköd diagnosztikai szoftver on-line üzemmódban duplikáltan ellenrzi a központ mködését és hiba esetén azonnal riaszt. A távfelügyelet és a távdiagnosztika a központban elhelyezett modemkártyán keresztül valósul meg. Az illetéktelen behatolás ellen ötszint jelszó védi az alközpontot.

A Primus-Net Kft. a Coral FlexiCom-mal elviszi annak lehetségét a vállalkozásokhoz, hogy a legjobb technológiával fejleszthessék vállalkozásaikat a ma és a holnap gyorsan változó világában.

Ügyfélkapu
Felhasználónév:
Jelszó: